Flora land
Vegamaure
Deler

Vegamaure er en blomst i maurefamilien, og på latin heter den Galium Pumilum Normanii. Planten vokser stort sett bare på Vega og på Island, men den er blitt funnet enkelte andre steder også. De kaller den ikke Vegamaure på Island; der heter den hvítmaðra. Den er veldig vanlig der, men her på Vega er det så lite av den at den har havnet på den nasjonale rødlista! Den nasjonale rødlista er ei liste over alle de truede plante- og dyreartene i Norge. Her finner du alle plantene og dyrene som står i fare for å bli utryddet. Rødlista har flere ulike kategorier, ulike nivåer, som viser hvor truet en plante eller et dyr er. Vegamauren har kategorien «VU», som betyr sårbar.

Blomsten er ikke særlig stor; den er som regel et sted mellom fem og femten centimeter lang! Bladene sitter i kranser rundt stilken, og de gulhvite blomstene sitter i små klynger. På Vega vokser den best på nordsiden av øya, gjerne i hei eller beitemark.

Quizz

Kan du gjette hva det islandske navnet hvítmaðra betyr når vi oversetter det rett til norsk?

Btn refresh

Funfacts

Visste du at Island og Norge har en maure de kaller hvitmaure, men som ikke er den samme? Det islendingene kaller hvitmaure (hvítmaðra) er det vi kaller Vegamaure, det vi kaller hvitmaure i Norge kaller islendingene korsmaure (krossmaðra).

Map