Sites land
Gladstad
Deler

Gladstad er kommunesenteret på Vega. Her finner du:

Rådhuset; her finner du bl.a. lensmann og kommuneadministrasjon.
Kirken; trekirke fra 1864, med en "ny" altertavle, fra 1885, og en original altertavle!
Skolen; Vega Barne- og Ungdomsskole, videregående skole er det ikke her.
Barnehagen; Vega Barnehage deler lokaler med skolen.
Fotballbanene; en gressbane og en kunstgressbane.
Plasthallen; flerbrukshall som brukes både til fotball og dansefester!
Banken; Helgeland Sparebank har kontor og minibank i eget bygg på Gladstad.
Vega Helsehus; treningssenter og fysioterapitjeneste.
Vega Mekaniske: Bilverksted.
Dagligvarebutikker; Spar og Coop Marked.
Spisesteder; Sparstua (på Spar), Vega Kro og Motell (har også overnatting).
Luggen Frisørsalong; deler lokaler med Coop Marked.
Vega Terapisenter og Frisørsalong; deler lokaler med tannklinikken.
Sport- og Fritidsstua; sport- og friluftlivsbutikk.
Frk. Nilsens Blomster; gave- og blomsterbutikk, også kalt Blomsterstua.
Harry Café; ungdomskafé.
Vega Turistinformasjon; formidler info, leier ut sykler, arrangerer turer, osv.
Vega Bygdemuseum; befinner seg i den gamle prestegården.
Vega Skole- og Folkebibliotek; øyas bibliotek, med superbibliotekar Vigdis!
Vega Syke- og aldershjem; kombinert sykehjem og aldershjem.
Vega Legekontor; befinner seg i samme bygg som syke- og aldershjemmet.
Vega Tannklinikk; den offentlige tannhelsetjenestens lokaler på øya.
Røde Kors-huset; deler lokale med blomsterbutikken.
Samfunnshuset; dette er skolens gymsal/svømmehall, og forsamlingslokale.
Folkets Hus; forsamlingslokale med scene, kinolerret, bar, kontor og studio.

Map