Trails land
Steinaldersløypa
Deler

Da de første menneskene kom til Vega, for ca. 10 000 år siden, var havnivået 75 m høyere enn det er nå. Mye av det som nå er en del av øya, lå da under vann. Vi kan fortsatt se spor etter steinaldermenneskene som bosatte seg her. Det er blitt funnet flere boplasser og verktøy fra denne perioden, og Steinalderstien er ei turløype som går forbi flere slike funnsteder. Med gode tursko er denne løypa en fin tur for både små og store. Den er ca. 2,5 km lang, og det er skilt langs løypa som forteller om livet som ble levd her gjennom flere tusen år.

Map