Fauna land
Frosk
Deler

Frosk er et fellesnavn vi bruker på haleløse amfibier med lange bein, relativt slank kropp og fuktig hud. Amfibier er dyr som kan leve både i vann og på land. Vi bruker ordet frosk i motsetning til ordet padde; paddene er tyngre bygd, de kravler mer enn de hopper og de har tørrere hud. I tillegg lever paddene mest på land, mens froskene holder seg mest i vann.

Det finnes veldig mange arter av frosk i verden, og de finnes omtrent overalt. Det eneste kontinentet hvor det ikke finnes frosker er på Antarktis! I Norge har vi tre froskearter; buttsnutefrosk, spissnutefrosk og damfrosk. Ingen av disse tre skiller ut giftig slim, slik enn del frosker gjør andre steder i verden. De norske artene vokser seg til et sted mellom fem og ti centimeter lange, mens andre steder finner vi froskearter med størrelse fra én til tretti centimeter! Froskene legger eggene sine i vann, i store geléaktige klumper. Froskebabyen kaller vi rumpetroll. Kroppen til rumpetrollene er svart og rund, og de har en hale som til å begynne med er lengre enn kroppen. Rumpetrollene har også gjeller, siden de lever under vann hele tiden, men disse forsvinner sammen med halen, når rumpetrollet blir til en frosk.

Funfacts

Visste du at frosker drikker gjennom huden? Huden på froskene absorberer vann, så de trenger ikke drikke med munnen!

Map