Fauna land
Elg
Deler

De første elgene som kom til Vega, kom svømmende fra fastlandet i 1985. De var bare tre stykker, men bestanden vokste fort. Elgen er et stort hjortedyr, som lever på gress og løv om sommeren, mens om vinteren er det greiner, bark og skuddene på trær og busker som gjelder. På verdensbasis er ikke elgen så veldig utbredt. Den finnes her i Skandinavia, i det som før var Sovjetunionen, i Polen og i Nord-Amerika; fra de nordligste statene i USA og nordover til Alaska. Elgen er farget i ulike nyanser av brunt, og har skjegg under haken. Det er bare oksene som har gevir, så det er lett og skille mellom elgoksene og elgkyrne.

Takket være forskning, som har foregått over tjue år, er så godt som alle elgene på Vega merket, med øremerker i plast og radiohalsbånd. Når den skal merkes blir den aktuelle elgen funnet, og skutt med en bedøvelsespil fra et helikopter. Når bedøvelsen har begynt å virke og elgen har lagt seg ned, blir den merket og tatt prøver av. For rundt fem år siden kom en bedøvet elg brasende ut av skogen og inn i skolegården, til stor fornøyelse og forskrekkelse for skoleklassen som var ute akkurat da! Bedøvelsen hadde ikke fått tid til å virke enda, og det var først når den kom inntil veggen på skolebygningen at den var så bedøvet at den la seg ned på bakken.

Map