Fauna land
Grågås
Deler

Besøker du Vega om våren kommer du sammen med flokk på flokk med grågås. Opp til tretti-førti gjess kommer flyvende sammen i plog (en v-form) eller ujevne rader, gjerne med tilhørende kaklelyder. Grågåsa er en trekkfugl, som godt kan komme nordover allerede i mars, før den drar igjen i september eller oktober. Gjessene fra Norge overvintrer som oftest i Nederland eller Spania, for så å komme tilbake til neste vår. De reiser som vanlig i store flokker. I perioder kan du nesten ikke kjøre forbi en eneste eng eller åker på Vega uten å få øye på en flokk grågjess! Fuglene er for det meste gråbrune og spraglete, med lysere underside og oransje føtter og nebb. Grågåsa trives godt i våtmarksområder og på Vega har vi to slike våtmarksområder som har fått status som naturreservater. Kjellerhaugvatnet Naturreservat og Holandsosen Naturreservat er flotte utgangspunkter for fuglekikking. Her kan man få øye på både grågås og mange andre fuglearter!

Map