Sites land
Lånan
Deler

Lånan er det største egg- og dunværet i Vegaøyan Verdensarvområde. I fjor var det hele fem fuglevokterfamilier der ute, som passet på ærfuglen hele sommeren! Fuglevokterne gjør klar reir av tang i e-husene og e-banene om våren, slik at det er klart når ea (ærfuglen) flytter inn. De passer på at ea har det bra og er trygg, og når fuglene drar samler vokterne inn duna de har lagt igjen. Lånan består av flere øyer, holmer og skjær, og det har bodd folk der i flere hundre år. De som bodde der drev fiske og gård samtidig, som på så mange andre øyer på Helgeland. Rundt 1950 ble Lånan totalt fraflyttet, og nå er det ingen som bor der fast. Det er bare fuglevokterne igjen, som bor der fra april til august. Lånan er vernet som naturreservat, og i perioden når ea ligger på reiret får ingen lov til å gå i land uten å bli guidet av en fuglevokter. De som vil se ea på reir må melde seg på ærfuglsafari! På www.lanan.no kan du finne ut mer om safarien og Lånans historie.

Map