Trails land
Guristrømmen - orkidé ...
Deler

Vega er en del av Trollfjell Geopark; et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Leka, Bindal, Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy. En geopark er et område med en spesiell geologi, og i parken skal alle interesserte få lære noe om det spesielle landskapet og det biologiske mangfoldet som finnes der. På nordsida av Vega finner du ei turløype som går til Guristrømmen, hvor Trollfjell Geopark har satt opp informasjonsskilt om geologi (landskapet) og botanikk (plantelivet). Her kan du blant annet lære om de fine orkideene som vokser på øya! Løypa er fem og en halv kilometer tur-retur, og passer for både små og store. Sauene som beiter der har ikke noe imot besøk, men ta hensyn til dem; rydd opp etter dere, og husk å lukke porten!

Map