Sites land
Sundsvold
Deler

For ca. 400 millioner år siden kolliderte kontinentene Laurentia og Baltica. Laurentia er det vi nå kaller Amerika, mens Baltica er det som nå er Europa. Kollisjonen skapte en fjellkjede på størrelse med Himalaya! Denne fjellkjeden er nå borte, erodert vekk over lang tid. Kollisjonen mellom kontinentene sørget for at flere ulike typer stein (skifer, kalkstein og kvartsitter) smeltet sammen og ble omdannet til granitt. Denne granitten er ganske sjelden, men på Vega finnes det mye av den, for eksempel her på Sundsvold. Denne steintypen er et synlig merke på at Norges landmasser en gang hang sammen med de amerikanske landmassene, som nå befinner seg på andre siden av Atlanterhavet!

På Sundsvold, vest på Vega, finner du en lang rullesteinstrand. De runde steinene er blitt slipt runde av havet og steinene rundt. Rullesteinene dannes som oftest der havet slår rett på store mengder med stein som isbreer har lagt igjen. Steinene blir liggende og rugge mot hverandre etter havets bevegelser, og snudd på slik at alle sidene blir rørt ved mange ganger. Denne prosessen tar lang tid, opp til noen hundre år! På Sundsvold finner du slike glattskurte, runde steiner i ulike størrelser i et langt belte langs havet. Rullesteinstranden er moro å gå på, siden det kjennes så annerledes ut under føttene, enn på de fleste andre turstier, og blant steinene er det kjempefine muligheter for å tenne opp bål (bare husk å rydd opp etterpå!).

Går du langs turløypa vil du passere en svær stein som kalles «byttesteinen». Før i tiden var dette en stopp langs veien til kirken for folket som kom fra Vegdalen. I ly bak steinen skiftet de fra hverdagsklærne til kirkeklærne før de gikk videre!

Map