Sites water
Oppdrett
Deler

Iblant kommer fisken vi spiser fra oppdrettsanlegg. På oppdrettsanleggene lever fisken i noe som kalles merder. En merde er en slags pose av garn under vann, som holdes utspent av et flytende rammeverk på vannoverflaten. Den aller første merden som ble laget var faktisk fra norskekysten; et brødrepar på Hitra i Sør-Trøndelag laget den i 1970, og siden da har merden vært vanlig å bruke i oppdrett av fisk. På Vega finnes det et slikt oppdrettsanlegg; Vega Sjøfarm AS. Så nå vet du hva de flytende ringene som du kan se når du kommer med ferja til Igerøy er for noe!

Map