Fauna land
Ærfugl
Deler

Ærfuglen er en andefugl som vi finner langs kysten over hele Nord-Europa, Nord-Amerika og Sibir. Hunnen er brunspraglet året rundt, mens hannen har flere farger å pynte seg med. Brystet og ryggen til hannen er hvite, mens undersiden og noe av sidene er svarte. Hodet er både svart og hvitt, og grønt på sidene av nakken. Denne stasdrakten holder hannen på mesteparten av året, men fra juli til oktober skifter den til en svart-brun sommerdrakt.

Langs kysten i Nordland har det fra gammelt av vært tradisjon å ha ærfuglen som husdyr om våren og sommeren. Ærfuglen gir nemlig både gode egg og verdens beste dun! På Vega holdes fortsatt denne tradisjonen i livet, og det er en av grunnene til at øyriket har fått status som verdensarvområde! Om våren hvert år reiser fuglevoktere ut i øyene og gjør klart reir av tang til fuglen. Reirene legges i e-hus; menneskelagde hus av tre eller stein, som gir fuglen ly mens den ruger på eggene sine. Her ute kalles fuglen e eller ea. Fuglevokterne er ute på holmene og passer på ea, beskytter den fra mink og andre rovdyr. Når ungene er kommet ut av eggene, og fuglene forlater reiret, legger de igjen kjempemyk og deilig dun. Det er dun som ea har plukket av seg og lagt rundt eggene sine for å holde dem varme. Fuglevokterne samler inn duna, renser den og bruker den til å lage verdens beste dyner og puter! De lager også gode votter og tøfler.

Funfacts

Visste du at: på Vega har vi ulike navn på hannfuglen og hunnfuglen? Hunnen kalles ea eller e-gåkka, mens hannen kalles e-kall.

Map