Activities land
EKSPEDISJON ...
Deler

Det er ikke lett å overleve her ute på øyene. Det er karrig for både fugl og folk. Ærfuglen bruker dunet sitt til å skape en lun og varm plass til ungene sine. I flere tusen år har vi brukt dunet for å varme oss i kalde vinternetter. Vår overlevelse har på mange måter endret naturen. Se rundt deg på øyene, så ser du kanskje hus vi har bygget til ærfuglene, eller en blomstereng som trer frem etter at vi har slått gresset og brukt det som vinterfor til buskapen. Overalt ser man ”tegn” på det vi kaller ”levende landskap”. Det er nettopp derfor vi får lov til å kalle oss enn del av verdensarven! Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har startet prosjektet Ekspedisjon Vega, som består av tre natur-og kulturløyper; en på land, en i vann og en på internett. Den røde tråden gjennom Ekspedisjon Vega er overlevelse.

Map