Sites land
Søla-oksen
Deler

Søla var en gang et huldreland. Slike huldreland kan ikke sees av vanlige folk, og slik var det at Søla før i tiden var aldeles usynlig for oss mennesker. Det bodde en mann på yttersida av Vega på denne tiden, aldeles uvitende om at det lå et lite stykke huldreland like ved. Oksen hans kunne derimot se det, og den var fæl til å legge på svøm utover havet. Det bar alltid samme vei, rett mot Søla. Etter hvert fikk mannen mistanke om at det kunne være et huldreland der ute, og at det var derfor oksen hans stadig vekk la på svøm akkurat den veien. En dag bestemte han seg for å binde stål fast på oksen, for hvis stål kommer i land på et huldreland blir det synlig for alle. Oksen la til havs som så mange ganger før, og denne gangen prøvde ikke mannen å stanse den. Straks oksen gikk i land ble Søla synlig. Oksen selv ble til stein, og den står der ute på øya fremdeles.

Map