Activities land
Slått og kul...
Deler

Vi har forskjellige opplegg innenfor slått, og kulturlandskapet, der studenter får innføring i gamle teknikker, som å slå med ljå og å lære seg mer om det levende kulturlandskapet. Opplegget inkluderer dessuten problematikken med gjengroing arter, forvaltning, beite m.m. Opplegget kan inkludere overnatting på Skogsholmen Gjestehus, alternativt på andre øyer.

Send en mail for mer informasjon om opplegget og muligheter: lena@verdensarvvega.no

Map