Activities land
Ærfugler og ...
Deler

Vegaøyan er ett verdensarvområde, med en unik duntradisjon. Disse aktivitetene pågår ute på øyene under sesongen fra april til juli. På hovedøya Vega finnes ingen drift i dag. Det er fortsatt viktig at ungdommen lærer seg mer om sin kulturarv. Ikke bare i teorien, men også gjennom å prøve i praksis.

Se 3500 unike ærfuglehus HER.

Relevante kompetansemål i læreplanen inkluderer blant annet:
- Mangfold i naturen (fortelle om hvordan noen dyrearter brukes i ulike tradisjoner)
- Teknologi og design (beskrive livsløpet til et produkt/dunteppe og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling)
- Samfunnskunnskap (gi eksempler på ulike kulturelle symbol og gjør greie for hva vi mener med begrepet identitet og kultur)

Map