Kontakt | Vegas verden
VEGAØYAN VERDENSARV

En bærekraftig levemåte har vart nøkkelen till menneskenes overlevelse ute på øyene i mer enn 10 000 år. Vega-skjærgården består av mer enn 6500 øyer og skjær.

Det er ikke lett å overleve her ute på øyene. Det er karrig for både fugl og folk! Ærfuglen bruker dunet sitt til å skape en lun og varm plass til ungene sine. Og vi har i flere tusen år brukt dun for å varme oss i kalde vinternetter! Vår overlevelse har på mange sett endret naturen. Se rundt deg på øyene, så ser du kanskje hus vi har bygget til ærfuglene. Eller kanskje en blomstereng som skapes etter at vi fjernet gresset (=vinterfór til buskapen). Overalt ser man ”tegn”, på det vi kaller ”levende landskap”.

Det er DERFOR vi får lov å kalle oss verdensarv!
Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv
Nes
8980 Vega
NORWAY

Vega world heritage foundation
www.verdensarvvega.no

E-post: lena@verdensarvvega.no
Collaborators
Map