Direkte fra øya! | Vegas verden
Direkte fra øya!
Deler

22-åringen Henriette Næss Ebbesen har nå 19. April. 04 flyttet til Store Emårsøya på Kystgården som foreldrene har restaurert opp.
Her kommer en liten film av det som kommer til å bli en del av Henriettes hverdag i 2 måneder.

Ønsker du å følge med på Henriettes liv på Store Emårsøy klikk inn på linken: www.vegalive.no
Instagram: vegalive.no
Facebook: Vegaøyan Verdensarv

Klikk her: Direkte fra øya!

Map